Agencja Hi:Hi donosi:
 
??? Z CZEGO PAPCIO
TAKI ZADOWOLONY ???
 
Ano, bo już 13 października  2016 roku wszedł do sprze-
daży nowy, siódmy, historyczny album TYTUS ROMEK
A’TOMEK POZNAJĄ HISTORIĘ HYMNU POLSKI
z wyobraźni Papcia Chmiela narysowani.