Uroczystość nadania imienia Papcia Chmiela jednej z sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 87 im. 7 PP AK "Garłuch"