ZAGINIONE ORYGINAŁY KSIĄG
 

ZAGINIONE ORYGINAŁY KSIĄG
Tytus,Romek i A’tomek
POSIADANIE ICH JEST NIELEGALNE!
 


Księga V Tytus, Romek i A’tomek - Podróż dookoła świata. 1970 r. Wydawca Młodzieżowa Agencja Wydawnicza. Oryginały niezwrócone autorowi. Następne wydania drukowane przez MAW z diapozytywów.

Księga XIV – Tytus uczniem. 1984 r. Wydawnictwo MAW Oryginały nie zwrócono. W roku 2014 zostały zaproponowane do kupna w DESA UNICUM i w Allegro przez nieznanych osobników – Sprawę przekazało do policji Wydawnictwo Prószyński Media z pełnomocnictwa autora.

Księga XXI Tytus, Romek i A’tomek – Wyprawa do krainy mrówek. 1994 r. Wydawnictwo Prószyński i S-ka. ul. Różana 34. Zwrócono autorowi po długich poszukiwaniach, tylko oryginał jednej strony tytułowej.

Księga XXIX TRiA - Tytus piernikarzem. 2004 r. Wydawnictwo Egmont Polska. Oryginały razem ze wszystkimi księgami dałem do Muzeum Powstania Warszawskiego jako depozyt z prawem do wglądu i wyjmowania ksiąg do ewentualnego druku. Muzeum chciało mieć całość, jako wieczną darowiznę. Nie zgodziłem się. Zwrócono mi wszystkie księgi w teczkach tekturowych. Nie przeglądałem stosu teczek złożonych u mnie w domu przez kierowcę. Dopiero po miesiącu stwierdziłem brak teczki z Księgą XXIX. Muzeum uważało, że oddali wszystkie Księgi i na tym się poszukiwania skończyły.