5. Nazajutrz orszak Kopernika przybył do Olsztyna. Właśnie był dzień targowy. Kopernik odprawił konie i pieszo wraz z Hieronimem przeciskali się przez ciżbę kupców i kupujących, lustrując jakość towarów i pytając o cenę. Kopernik zainteresowany był również, jakimi monetami posługują się handlujący.

1. W czasie rozmowy przy kolacji przeor klasztoru zadał Kopernikowi – jak mu się wydawało – podstępne pytanie.
- Doszły mnie słuchy, że Wasza Wielebność nocami niebo bada i twierdzi, że to Ziemia się obraca, a nie Słońce wokół nas po obręczach kryształowych chodzi.
- Tak wynika z moich obserwacji – odpowiedział Kopernik.
2. Czy to możliwe, czy się godzi Kościołowi, Ojcu Świętemu i królom szybować razem z Ziemią w powietrzu? I to do góry nogami? – rezonował przeor.
- Dajmy więc spokój dysputom o astronomii, a rozmawiajmy o sprawach gospodarczych tej ziemi… - odpowiedział Kopernik.
3. Tumult był ogromny, ale przed ubraniem księżowskim Kopernika ludzie rozstępowali się z szacunkiem. Stanęli przed wyrwizębem, który właśnie trzymał w obcęgach ociekający krwią korzeń.
4.
Kopernik obejrzał zęby i powiedział:
- Po wyrwaniu przykładajcie waszmość do policzka lód lub zimny piasek, żeby krew stężała, a gębę płuczcie szałwią.
6. Na drugi dzień Kopernik przystąpił do pracy jako administrator. Do jego obowiązków należało przyjmowanie i wyznaczanie czynszów, rozmieszczanie osadników, piecza nad kupnem i sprzedażą ziemi. Sprawy te załatwiał przez sołtysów. 7. Często jednak musiał wyjeżdżać. Zabierał wtedy z sobą Hieronima. Minęło już 3 lata, jak Kopernik przygarnął Hieronima. Chłopak z dzieciucha przemienił się w młodzieńca. Ale nie tylko rozrósł się fizycznie (sam już potrafił napiąć kuszę), przy pomocy Kopernika stawał się człowiekiem światłym i mądrym. 8. Mimo pełnienia obowiązków administratora, Kopernik nie zaniedbywał obserwacji astronomicznych. Na głównej baszcie obronnej zamku olsztyńskiego urządził dostrzegalnię i kontynuował obserwację nieba. Zapiski z tych badań były podstawą do wielkiej pracy tłumaczącej budowę świata.
« część 6)