1. Kopernik nie wyraził zadowolenia z pojedynku Hieronima z krzyżackim zbójnikiem. - Szpieg powinien być oddany pod sąd i osądzony według prawa – zwrócił uwagę Hieronimowi. – My Polacy nie jesteśmy narodem barbarzyńców! Do tego jestem prawnikiem i boli mnie twój występek. Szpieg mógł także wyjawić ważne dla nas wiadomości…

2. – Właśnie, Wasza Wielebność, znaleziono przy szpiegu pergamin z planem zamku. Oznaczone są na nim stanowiska, ilość dział, prochownia… 3. Kopernik obejrzał plan zamku, zastanowił się i rzekł: - Naniesiemy na plan po trzykroć tyle dział, ile mamy oznaczymy dodatkowe umocnienia i kwatery dla tysiąca zaciężnych i podrzucimy plan Krzyżakom.
4. W styczniu 1521 r. Krzyżacy opanowali Dobre Miasto i paląc okoliczne wsie podeszli pod Olsztyn. 5. Kiedy wojska Wielkiego Mistrza stanęły pod Olsztynem, Hieronim zebrał 10 zaufanych żołnierzy i dźwigając beczułkę prochu, przedostał się w nocy tajnym przejściem na zewnątrz murów. 6. Skradając się pośród domostw i unieszkodliwiając napotkane krzyżackie straże, Polacy doszli do miejsca, gdzie stały tabory i konie.
7. Hieronim podłożył beczułkę z prochem pod wóz i zapalił lont. Przywarli do ziemi. Wybuch zapalił wóz. Huk spłoszył konie, które w szalonym galopie rozpierzchły się na wszystkie strony. 8. W obozie krzyżackim wybuchła panika. W tym samym czasie z bramy zamku wypadli Polacy i po krótkiej utarczce wycofali się wraz z oddziałem Hieronima bez strat do zamku.
« część 11)